Aktuellt

  • Studiebesök

    Fördjupningskursen i psykologi har på senare tid gjort flera studiebesök för att få fördjupade kunskaper i ämnet och komma ut i ’verkligheten’. 

    Ett av besökten var på MIUN och där fick eleverna lyssna på föreläsningar i kriminologi.  Även Rättspsyk i Nacksta och  Affektiva mottagningen på Sundsvalls sjukhus har besökts.