Aktuellt

  • Välkomna!

    Välkomna till ett nytt läsår på Skvadern torsdag den 23 augusti

    Årskurs 1 träffas kl. 9.00 i aulan för upprop och därefter träffar klasserna sina mentorer. Lunch serveras på skolan. 

    Årskurs 2 och 3 träffas 13.00 i aulan för upprop och därefter blir det mentorstid. Ingen lunch.