Individuella val

  • Psykologi 2b bygger på psykologi 1 och läses på Skvadern i kombination med psykologi 2a. Kursen ger möjlighet att fördjupa sig i ett av de perspektiv som bearbetats i tidigare kurser samt att studera ett nutida fenomen utifrån flera av dessa perspektiv. I kursen genomförs även någon form av observation eller experiment.