Aktuellt

 • Distansundervisning

  Information från Skvaderns Gymnasieskola

  Skvaderns Gymnasieskola kommer att följa regeringens råd om att bedriva distansundervisning på obestämd framtid. För att kunna genomföra detta kommer vi att under den närmaste tiden övergå till att jobba fullt ut med vår lärplattform Schoolity, samt olika lösningar i Office 365, i synnerhet Microsoft Teams och liknande digitala lärverktyg. Beslutet baseras på statsministerns och utbildningsministerns uttalande under presskonferensen nu på förmiddagen (17 mars) där rekommendationen var att övergå till distans-/fjärrundervisning från gymnasieskolan och uppåt. Vi kommer att följa dessa direktiv. Skvaderns Gymnasieskola kommer att planera och förbereda för denna förändring nu under eftermiddagen och snarast skicka ut information till elever och vårdnadshavare om hur undervisningen kommer att bedrivas framgent. Ett tydligt direktiv redan idag är att ALLA elever ska ta med sig läromedel samt dator och laddare hem för att kunna jobba digitalt hemifrån. Under denna vecka kommer det finnas viss möjlighet att hämta material och utrustning om man av olika anledningar inte kan ta med sig detta hem idag.

  Vi på Skvaderns Gymnasieskola känner stor tillförsikt och trygghet med att kunna erbjuda eleverna bra lösningar för distansundervisning, då vi har full tillgång till elevdatorer (1:1) samt digitala läromedel, digitala samarbets- och kommunikationslösningar, samt en inarbetad lärplattform. Vi upplever också att eleverna är tillräckligt mogna att jobba på dessa sätt, vilket gör att vi känner oss trygga med att kunna bedriva verksamheten på ett kvalitativt vis under rådande omständigheter. Personalen på skolan har också redan påbörjat ett planeringsarbete, om beslutet att stänga skolorskulle genomföras, så vi är väl förberedda. Skolans personal kommer snarast träffas och uppdatera kursplaneringar för att undervisningen ska passa eleverna på bästa möjliga sätt. I nuläget kommer onsdagen den 18 mars att vara en planeringsdag för kollegiet. Vi beräknar att börja distansundervisningen fullt ut torsdagen den 19 mars. Vi är väl medvetna om den extraordinära situation som vi befinner oss i. Vi är alla överens om att den bästa undervisningen sker när elever och lärare är fysiskt närvarande i skolan. Inför det faktum att undervisningen kommer att bedrivas digitalt på distans är vi ödmjuka inför utmaningen att leverera samma höga kvalitet på undervisningen som vi är vana med. Omständigheterna kräver dock implementeringen av en gemensam, hållbar lösning.

  Vi ber Er vårdnadshavare om hjälp att stötta ert barn i att hålla fokus och vara flitiga, medan de anpassar sig till detta nya sätt att “gå i skolan”, och vi ber även om er förståelse för att en genomgående digital undervisningsmiljö ser annorlunda ut och på många sätt är obruten mark trots att vi är trygga med att kapaciteten finns. Viss personal kan komma att finnas tillgänglig på skolan, men detta är något vi inte kan gå ut med säkert just nu. Vi kommer att skicka ut detaljerad information senast onsdag den 18 mars gällande praktisk information, förväntningar samt hur digital undervisning kommer ske på Skvaderns Gymnasieskola.

  Styrelsen för Skvaderns Gymnasieskola via, Trevor Fisher Rektor