Aktuellt

 • Coronaläge på Skvadern

  Jag vill med detta informera om läget utifrån rådande pandemi. Vi följer utvecklingen noga och lyssnar naturligtvis in alla eventuella förändringar kring riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland. Vi har även nära kontakt med regionala smittskyddsläkaren och övriga skolor i samverkan. I dagsläget anser både Folkhälsomyndigheten och regionala smittskyddsläkaren att skolorna skall hållas öppna med undervisning på plats.

  Senast från folkhälsomyndigheten:  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/smittspridning/

  Skolan inte en riskmiljö enligt folkhälsomyndigheten:

  "Tonåringar överför smittan mer än barn och får mer symtom, men troligtvis i lägre utsträckning än vuxna. Skolan i sig verkar inte utgöra en riskmiljö och en rad åtgärder har vidtagits för att minska riskerna för smittspridning i skolmiljöer. Däremot är det viktigt att komma ihåg att skolan är en arbetsplats och i många fall sker smittspridningen mellan personal.

  Arbetsgivaren har ett stort ansvar för att vidta åtgärder som minskar risken för smittspridning. Var och en har också ett eget ansvar för att stanna hemma när man är sjuk, ha god handhygien och hålla avstånd i fikarum, arbetsrum och andra gemensamma ytor, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

  Att skolorna fortsätter att hållas öppna är angeläget. Globalt finns inte heller indikationer på att skolor skulle utgöra någon riskmiljö. Däremot har skolstängningar haft negativ påverkan på lärandet och barns psykiska och fysiska hälsa. Redan utsatta barn har drabbats hårdast."

  Det är viktigt för oss på skolan att säkerställa att våra elever och personal är trygga. Det finns ett pågående arbete som innebär olika förändringar med anledning av pandemin, för att stärka tryggheten och minska risk för smittspridning.  Blir det stora förändringar i riktlinjer eller rekommendationer är vi beredda på att snabbt ställa om till fjärrundervisning.  I dagsläget anser både Folkhälsomyndigheten och regionala smittskyddsläkaren att skolorna skall hållas öppna med undervisning på plats.

  Det viktigaste nu är att vi alla ansvarar för att följa de rekommendationer och riktlinjer som finns, att elever och personal med symtom stannar hemma, att vi tvättar händerna ofta, håller avstånd till andra och undviker att delta i sociala sammanhang. 

  Läs mer:

  Om du eller någon i familjen blivit sjuk

  Läs mer om smittspårning här.

  Folkhälsomyndigheten allmänna råd

  Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning (version 2)

  Skolverkets webbplats

  Om testning och smittspårning (samt matris om testning)

  Förebyggande åtgärder i gymnasieskola

  Avslutningsvis vill jag uppmana er att om ni skulle få bekräftad covid-19 att ni meddelar mig (Trevor Fisher 070-327 19 78) detta så vi i vår tur kan hjälpa till med smittspårning.

  Kontakta gärna 1177 om ni har frågor om covid-19 eller besök: https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infekt....

  Lokala allmänna råd: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala...

  Med vänlig hälsning,
   
  Trevor Fisher
  Rektor