Aktuellt


 • Digitalt Öppet hus

  Då tiderna är annorlunda så vill vi också erbjuda annorlunda lösningar för att ni i årskurs 9 ska känna er trygga inför skolvalet. Flera av er har redan besökt oss under Öppet hus och grundskolebesöken men en del kunde inte kommma, och en del kanske har fler frågor. Därför kommer tre sätt att få mer information att erbjudas: 

  1. Digitalt öppet hus nu på tisdag den 24 november 17.30-18.30. Anmälan skickas till asa.sundqvist@skvadern.nu
  2. Digitala "elev för en dag" besök i december. Mer information kommer inom kort. 
  3. Informationskväll den 18 januari mellan kl. 17.00-19.00. Då vi idagsläget inte vet om vi då kommer kunna ta emot besökare så planerar vi även för digitala alternativ. Mer information kommer längre fram.
 • Coronaläge på Skvadern

  Jag vill med detta informera om läget utifrån rådande pandemi. Vi följer utvecklingen noga och lyssnar naturligtvis in alla eventuella förändringar kring riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland. Vi har även nära kontakt med regionala smittskyddsläkaren och övriga skolor i samverkan. I dagsläget anser både Folkhälsomyndigheten och regionala smittskyddsläkaren att skolorna skall hållas öppna med undervisning på plats.

  Senast från folkhälsomyndigheten:  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/smittspridning/

  Skolan inte en riskmiljö enligt folkhälsomyndigheten:

  "Tonåringar överför smittan mer än barn och får mer symtom, men troligtvis i lägre utsträckning än vuxna. Skolan i sig verkar inte utgöra en riskmiljö och en rad åtgärder har vidtagits för att minska riskerna för smittspridning i skolmiljöer. Däremot är det viktigt att komma ihåg att skolan är en arbetsplats och i många fall sker smittspridningen mellan personal.

  Arbetsgivaren har ett stort ansvar för att vidta åtgärder som minskar risken för smittspridning. Var och en har också ett eget ansvar för att stanna hemma när man är sjuk, ha god handhygien och hålla avstånd i fikarum, arbetsrum och andra gemensamma ytor, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

  Att skolorna fortsätter att hållas öppna är angeläget. Globalt finns inte heller indikationer på att skolor skulle utgöra någon riskmiljö. Däremot har skolstängningar haft negativ påverkan på lärandet och barns psykiska och fysiska hälsa. Redan utsatta barn har drabbats hårdast."

  Det är viktigt för oss på skolan att säkerställa att våra elever och personal är trygga. Det finns ett pågående arbete som innebär olika förändringar med anledning av pandemin, för att stärka tryggheten och minska risk för smittspridning.  Blir det stora förändringar i riktlinjer eller rekommendationer är vi beredda på att snabbt ställa om till fjärrundervisning.  I dagsläget anser både Folkhälsomyndigheten och regionala smittskyddsläkaren att skolorna skall hållas öppna med undervisning på plats.

  Det viktigaste nu är att vi alla ansvarar för att följa de rekommendationer och riktlinjer som finns, att elever och personal med symtom stannar hemma, att vi tvättar händerna ofta, håller avstånd till andra och undviker att delta i sociala sammanhang. 

  Läs mer:

  Om du eller någon i familjen blivit sjuk

  Läs mer om smittspårning här.

  Folkhälsomyndigheten allmänna råd

  Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning (version 2)

  Skolverkets webbplats

  Om testning och smittspårning (samt matris om testning)

  Förebyggande åtgärder i gymnasieskola

  Avslutningsvis vill jag uppmana er att om ni skulle få bekräftad covid-19 att ni meddelar mig (Trevor Fisher 070-327 19 78) detta så vi i vår tur kan hjälpa till med smittspårning.

  Kontakta gärna 1177 om ni har frågor om covid-19 eller besök: https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infekt....

  Lokala allmänna råd: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala...

  Med vänlig hälsning,
   
  Trevor Fisher
  Rektor
 • Öppet hus!
  Lördagen den 14 november kommer vi traditionsenligt att välkomna till öppet hus här hos oss. I år är vi givetvis mycket måna om att ta emot er besökare på ett så säkert sätt som möjligt. Inom kort kommer ni därför att kunna anmäla ert intresse för olika tider på dagen så att vi ser till alla som vill besöka skolan kan göra det utan trängsel.

  Mer information kommer inom kort.
 • Nystart!

  Styrelsen har fattat beslut om att återgå till normal undervisning from v. 40. Det var viktigt att vi bidrog till minskat tryck på kollektivtrafiken i början av terminen och för att se hur skolstarten påverkade smittspridningen i samhället.

  Idag finns ingen större smittspridning i Västernorrland, så därför återgår vi till normal undervisning. Detta kan komma att ändras om läget skulle förändras, men tills vidare har vi 100% normal undervisning på Skvadern från och med måndag vecka 40.

  Läs våra riktlinjer rörarande coronaviruset här.

   
 • Skolstart
  Välkomna till ett nytt läsår på Skvadern torsdag den 20 augusti.
   
  Årskurs 1 träffas kl. 9.00. Lunch serveras på skolan.
   
  Årskurs 2 träffas 13.00. Ingen lunch.
   
  Årskurs 3 träffas 14.00 (Ny tid). Ingen lunch.
 • Stort grattis!

  Idag har vi fått följande fina nyheter från Linköpings universitet: 

  Pågrund av rådande Covid-19 pandemi så beslutade vi att finalen av Gymnasiecaset 2020 skulle ske på distans. Finalen ägde rum idag och bestod av 6 st lag från 6 olika skolor runt om i Sverige.
  Efter mycket överläggning och diskussion, till följ av att alla lag var extremt duktiga, så kom juryn fram till ett vinnande lag.

  Motivering från juryn löd: ”Det vinnande laget la stort fokus på de kvantitativa aspekterna av caset. Med värdefulla insikter om stegvis förändring och tröghet i marknaden gav de en tydlig och realistisk plan för framtiden. De motiverade sina antaganden tydligt och sammanfattade momenten i sin lösning på ett sätt som gjorde presentationen enkel att följa. Laget lyfte risker och möjligheter i marknaden och visade på att de hade en god helhetsbild av situationen genom att ge mycket bra svar på frågorna.”

  Hugo, Filip, Kajsa & Hugo från Skvaderns Gymnasium i Sundsvall är vinnare av årets upplaga av Gymnasiecaset arrangerat av I-sektionen vid Linköpings universitet.

  Vi vill ännu en gång tacka alla för ert deltagande i såväl kvalcaset som finaldagen. Ett stort tack riktas även till alla engagerade lärare som vi haft kontakt med under våren.

  Vill ni läsa mer om Industriell ekonomi i Linköping, besök gärna vår hemsida Isektionen.se

  /Projektgruppen Gymnasiecaset 2020

  Läs mer om tävlingen här. 

 • Skvadern pÃ¥ UR

  Bildläraren Madelene berättade om vår distansundervisning för UR i den nya programserien Skola hemma. Fokus för avsnittet var hur distansundervisningen påverkar de estetiska kurserna. Se det intressanta inslaget här.

  Sundsvalls tidning har också varit på besök i bildsalen, läs mer om det här.

 • Information
  Här kan ni läsa mer information om hur vi just nu arbetar med distansundervisning.
 • Distansundervisning

  Information från Skvaderns Gymnasieskola

  Skvaderns Gymnasieskola kommer att följa regeringens råd om att bedriva distansundervisning på obestämd framtid. För att kunna genomföra detta kommer vi att under den närmaste tiden övergå till att jobba fullt ut med vår lärplattform Schoolity, samt olika lösningar i Office 365, i synnerhet Microsoft Teams och liknande digitala lärverktyg. Beslutet baseras på statsministerns och utbildningsministerns uttalande under presskonferensen nu på förmiddagen (17 mars) där rekommendationen var att övergå till distans-/fjärrundervisning från gymnasieskolan och uppåt. Vi kommer att följa dessa direktiv. Skvaderns Gymnasieskola kommer att planera och förbereda för denna förändring nu under eftermiddagen och snarast skicka ut information till elever och vårdnadshavare om hur undervisningen kommer att bedrivas framgent. Ett tydligt direktiv redan idag är att ALLA elever ska ta med sig läromedel samt dator och laddare hem för att kunna jobba digitalt hemifrån. Under denna vecka kommer det finnas viss möjlighet att hämta material och utrustning om man av olika anledningar inte kan ta med sig detta hem idag.

  Vi på Skvaderns Gymnasieskola känner stor tillförsikt och trygghet med att kunna erbjuda eleverna bra lösningar för distansundervisning, då vi har full tillgång till elevdatorer (1:1) samt digitala läromedel, digitala samarbets- och kommunikationslösningar, samt en inarbetad lärplattform. Vi upplever också att eleverna är tillräckligt mogna att jobba på dessa sätt, vilket gör att vi känner oss trygga med att kunna bedriva verksamheten på ett kvalitativt vis under rådande omständigheter. Personalen på skolan har också redan påbörjat ett planeringsarbete, om beslutet att stänga skolorskulle genomföras, så vi är väl förberedda. Skolans personal kommer snarast träffas och uppdatera kursplaneringar för att undervisningen ska passa eleverna på bästa möjliga sätt. I nuläget kommer onsdagen den 18 mars att vara en planeringsdag för kollegiet. Vi beräknar att börja distansundervisningen fullt ut torsdagen den 19 mars. Vi är väl medvetna om den extraordinära situation som vi befinner oss i. Vi är alla överens om att den bästa undervisningen sker när elever och lärare är fysiskt närvarande i skolan. Inför det faktum att undervisningen kommer att bedrivas digitalt på distans är vi ödmjuka inför utmaningen att leverera samma höga kvalitet på undervisningen som vi är vana med. Omständigheterna kräver dock implementeringen av en gemensam, hållbar lösning.

  Vi ber Er vårdnadshavare om hjälp att stötta ert barn i att hålla fokus och vara flitiga, medan de anpassar sig till detta nya sätt att “gå i skolan”, och vi ber även om er förståelse för att en genomgående digital undervisningsmiljö ser annorlunda ut och på många sätt är obruten mark trots att vi är trygga med att kapaciteten finns. Viss personal kan komma att finnas tillgänglig på skolan, men detta är något vi inte kan gå ut med säkert just nu. Vi kommer att skicka ut detaljerad information senast onsdag den 18 mars gällande praktisk information, förväntningar samt hur digital undervisning kommer ske på Skvaderns Gymnasieskola.

  Styrelsen för Skvaderns Gymnasieskola via, Trevor Fisher Rektor

 • Informationskväll

  Varmt välkommen på en trevlig och enkel kväll här på skolan om du har frågor om skolan eller våra program. Här har du möjlighet att i lugn och ro sätta dig ner med en lärare och prata om det du funderar på. 

     

 • EYP
  Under första helgen i november tävlade fem elever från Skvadern i EYP, European Youth Parliament i Umeå. Tre dagar av teambuilding och debatterande, allt på engelska.
 • Innovationsdag
  Årets innovationsdag för år 3 på naturvetenskapsprogrammet har gått av stapeln. Dagen leddes som vanligt av vår samarbetspartner Pro & Pro. Eleverna fick en inblick i hur en process från ett behov till att sälja in en lösning i form av en produkt eller tjänst kan gå till. Årets tema var hållbarhet och de innovationer som presenterades i slutet av dagen var t.ex. en app som hjälper till att använda allt som finns i kylskåpet för att minska matsvinnet, ett konsultbolag som ska hjälpa skolverket att minska elevers stress, flergångsbehållare att ta med till affären istället för förpackningar och en plattform för att underlätta volontärarbete. Vi är mycket stolta över våra duktiga och kreativa elever och tackar Pro & Pro för en annorlunda och givande skoldag!
 • Öppet hus
  Välkomna på Öppet hus hos oss på Skvadern lördagen den 16 november klockan 11.00–14.00. Vi visar våra lokaler och verksamheten med eleverna. Traditionsenligt finns även underhållning och fikaförsäljning av elever.
 • Föräldramöte

  Inbjudan till föräldramöte

  Skvaderns gymnasieskola inbjuder föräldrar till elever som går i år 1 till föräldramöte. 

  Samling i aulan måndagen den 16 september

  • samhällsvetenskapsprogrammet och estetiska programmet kl. 18.00.
  • naturvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet kl. 19.00

  Därefter information klassvis. Elever kommer att sälja fika under kvällen, ta gärna med kontanter!

  Parkering kan ske på skolområdet samt på parkeringen nedanför skolan mot Baldersvägen, dock endast nedanför basketplanen inte vid motorvärmarplatser. 

  Välkomna till föräldrainformationen!

  Trevor Fisher
  Rektor

 • Schoolity

  På Skvaderns gymnasieskola jobbar vi i Schoolity. Det är ett webbaserat program som har många av skolans funktioner samlade på ett och samma ställe. I Schoolity finns bl.a. schemat, vår lärplattform, administrationsverktyg, studieplaner, kommunikationsvägar, samt närvaro och frånvarohantering. Schoolity har även en app för iOS och Android som vi rekommenderar att man laddar ner.

  Elever och personal loggar in i Schoolity via sitt Microsoft-konto. Vårdnadshavare loggar in i Schoolity via sin e-post och sitt lösenord. Innan första inloggningen måste skolan aktivera vårdnadshavarens konto. Behöver du hjälp med Schoolity kan du kontakta rektor Trevor Fisher.

  Läs mer här.