Blanketter

Ledighet, prövningar och byte av kurser

Ledighetsansökan

Anmälan till prövning

Ansökan om byte av kurs

Klagomål på Skvadern

Blankett för klagomål och synpunkter

Har du klagomål på skolan? Då vill vi veta det. Dina synpunkter är viktiga i vårt fortsatta förbättringsarbete.

Vår skola arbetar med att ständigt utveckla sin verksamhet. Dina synpunkter är därför viktiga för skolans utveckling och kvalitetsarbete. Om skolan inte motsvarar dina förväntningar eller om du är missnöjd med något, kan du kontakta oss.

1. Kontakta skolan i första hand. Har du en synpunkt eller ett klagomål på något i skolan bör du i första hand vända dig till personalen. Kontakta exempelvis ansvarig lärare eller din mentor. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör från skolans personal bör du istället vända dig till rektor. Du bör också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

2. Kontakta rektor (trevor.fisher@skvadern.nu) i andra hand om ditt problem eller ditt missnöje är kvar. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du gå vidare till punkt 3.

3. Kontakta huvudmannen i tredje hand (jan.nordin@skvadern.nu) . Huvudmannen vänder du dig också till om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av rektor.

För att lämna dina synpunkter digitalt kan du maila trevor.fisher@skvadern.nu . Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt och kan hitta blanketten utanför Lena och Yvonnes kontor. Blanketten lämnas i Rektors postfack. Men om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter.

Om du inte har möjlighet att registrera dina synpunkter digitalt går det bra att skicka dem med post till:
Norrlidens kunskapscentrum AB, Kungsvägen 21, 85640 Sundsvall.

Vad händer efter du inkommit med ett klagomål? Inom tio arbetsdagar kommer vi att kontakta dig gällande ditt klagomål. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet men ingen återkoppling sker. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar.

Om du har frågor om klagomålshanteringen? Då kan du kontakta rektorn, Trevor Fisher alternativt Yvonne Lögdal.

Om du inte är nöjd med skolans hantering av dina synpunkter eller klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.