Datoranvändning

 • Huvudregeln är sunt förnuft där alla visar hänsyn mot varandra.
 • Självklart gäller svensk lagstiftning och särskilt bör personuppgiftslagen och upphovsrätten beaktas vid alla datoranvändning.
 • Bara material där det klart framgår att spridning är tillåten får kopieras eller distribueras.
 • Det är inte tillåtet att själv installera programvaror på skolans datorer.
 • Datorerna är först och främst ett arbetsredskap. Detta innebär att de som vill jobba alltid har förtur vid datorerna. Den som sysslar med annat skall erbjuda sin plats till den som behöver använda datorn till skoluppgifter.
 • Är datorerna i ett arbetsrum lediga har alla rätt att nyttja dessa för skolarbete. Däremot har alltid de som sitter i rummet förtur vid ”sina” datorer.
 • Ditt konto är personligt och får endast användas av dig. Låt inte någon annan använda dina kontouppgifter. Du är själv ansvarig för vad som sker med hjälp av ditt konto. Lösenordet med minst åtta tecken måste du hålla hemligt och det får inte vara alltför enkelt att lista ut.
 • Datorerna ominstalleras med jämna mellanrum och därför är det extra viktigt att inte spara något lokalt på datorerna. Allt skall sparas på respektive användares konto på servern.
 • Det är ej tillåtet att koppla in datorer eller liknande utrustning ej tillhörande Skvadern i skolans nätverk, p.g.a. den säkerhetsrisk detta innebär.
 • Sabotage, kommersiell användning eller störande verksamhet mot systemen eller andra användare samt intrång eller försök till intrång i system är förbjudet.
 • Alla som upptäcker fel, brister, regelbrott eller andra problem skall rapportera detta snarast till ansvarig datortekniker.
 • Vid brott mot dessa föreskrifter kan kontohavaren stängas av och självklart polisanmäles lagbrott.