Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av företagande, matematik, samhällsfrågor och juridik. Kanske funderar du på en framtid som marknadsförare eller ekonom, eller har tankar om att jobba som egenföretagare eller med försäljning? Ekonomiprogrammet på Skvadern ger dig goda möjligheter att jobba utåtriktat i samarbeten och projekt kopplade till olika företag- och omgivande samhälle. Under din gymnasietid får du också driva ett UF-företag, - dvs. att prova företagande på riktigt!
 
Programmet ger behörighet till högskola.