Elevorganisation

 

Elevstyrelsen

Högsta organ

Elevstyrelsen är en grupp elever på skolan som arbetar för en bättre skoltid för skolans elever. Styrelsen anordnar aktiviteter men utför även praktiskt arbete på skolan som gynnar elevernas arbetsmiljö. Elevstyrelsen är en organisation under Skvaderns Gymnasieskola och är beroende av ledningen på skolan. Elevstyrelsen arbetar för elevdemokrati och för att bevara skvaderandan. AU och studentkommittén är utskott under Elevstyrelsen som anordnar aktiviteter på skolan. 

Är det något du vill tycka till om eller har du någon fråga så kontakta någon i styrelsen, för kom ihåg att det är era åsikter som för skolan framåt!

Ni kan lämna era förslag här!

Följ elevstyrelsens verksamhet på instagram @elevstyrelsen

Sammanslutning:

Elevstyrelsen består av sju förtroendevalda representanter från de olika programmen på skolan. Val till elevstyrelsen sker genom att respektive program nominerar sina förslag till representanter. Skolans elever röstar på sju av kandidaterna, innefattande minst en representant från respektive program. Mandatperioden sträcker sig från februari till februari nästföljande år. Valet sker med slutna valsedlar enligt särskilt anslag. Den valda elevstyrelsen fördelar posterna mellan sig. Elevstyrelsen har rätt att fatta beslut om hur elevorganisationens ekonomiska medel skall användas. Utskotten kan anhålla om medel hos elevstyrelsen. Elevstyrelsen har också ett övergripande ansvar för att kontrollera att organisationen av elevinflytandet som helhet fungerar bra.

AU (aktivitetsutskottet)

AU arbetar med att anordna aktiviteter på skolan i syfte att skapa en roligare skoltid samt att stärka känslan av samhörighet på skolan. Aktiviteter AU anordnar riktar sig mot alla skolans elever. AU anordnar olika tävlingar och evenemang som exempelvis mördarleken, halloweentunneln och påskjakt.

Sammanslutning:

Aktivitetskutskottet består av elever på skolan från de olika programmen. Alla elever på skolan har rätten att vara med i Aktivitetsutskottet. Ordförande välj internt inom utskottet.

Studentkommittén 

Studentkommittén arbetar med att anordna evenemang i samband med studenten. Aktiviteter studentkommittén anordnar riktar sig mot studenterna på skolan. Studentkommittén bedriver företeelser som rör exempelvis studentmössor och anordnar den årliga lärarmiddagen.

Sammanslutning:

Medlemmar i studentkommittén är representanter från de olika programmen i år tre.

Studentkommitténs väljs från år två och påbörjar formellt sitt uppdrag vid terminsstarten i år tre. Ordförande utses internt inom utskottet. Detta innebär att det under vårterminen finns en agerande studentkommitté från år tre och en vilande, tillträdande studentkommitté från år två.

Klicka här för att ta del av Elevorganisationen stadgar, mötesprotokoll och andra officiella handlingar.

Du kan även läsa stadgarna här