Estetiska programmet

Estetiska programmet (ES) är en utbildning där du får fördjupa dig inom kultur och estetik, samt på många olika sätt utveckla förmågan till skapande, inlevelse och uttryck. Det innebär att du på tre år kommer att få se, uppleva och analysera olika kulturella evenemang och även producera olika utställningar, föreställningar och framföranden beroende på vilken inriktning du går. Samverkan mellan konstarter är också en viktig del i utbildningen, där alla tre inriktningarna på ES jobbar tillsammans.

Utbildningen på Estetiska programmet på Skvaderns gymnasieskola utgår från de nationella programmålen och ger berörighet till fortsatta studier på universitet och högskola.

Förutom de kurser som har med din inriktning att göra så får du läsa de kurser som förbereder dig för fortsatta studier, både inom estetiska sektorn och inom andra verksamhetsområden (se poängplanen för Estetiska programmet).

Inriktningar på ES

På Skvaderns gymnasiskola har vi tre inriktningar på Estetiska programmet. Dessa tre är bild och formgivning, teater och musik.

Inriktning bild och form

Går du bild- och forminriktningen så får du arbeta med bild och formområdets olika uttrycksmedel och kunskaper om dess samhälleliga funktion. Du börjar med en grundkurs och bygger sedan successivt på dina kunskaper både vad gäller tekniker, material och uttryck. Du arbetar efter givna uppgifter men också med egna större projekt. Du får vid flera tillfällen arbeta med att samverka med andra konstarter.

Inriktning musik

Går du inriktning musik så får du breda kunskaper inom ämnet musik. Du utvecklar skapande och upplevelseförmåga inom musiken och arbetar med den kommunikativa delen inom musik. Du får utveckla ditt spelande både individuellt och i grupp. Du får också vid flera tillfällen arbeta med att samverka med andra konstarter.Du har fri tillgång till våra övningsrum och vår studio under skoltid, samt stor närhet till engagerade lärare som ser dig och din musikaliska utveckling

 

Inriktning teater

Går du inriktning teater får du breda kunskaper inom hela området teater. Det innebär att du jobbar med alla uttryck som finns på en teater, skådespeleri, scenografi, kostymteckning, regi osv. Du får metoder för att arbeta från idé till produkt och utvecklar din förmåga till analys och kreativitet. Du får också vid flera tillfällen arbeta med att samverka med andra konstarter.

Arbetssätt och redovisningsformer på ES

Samverkan mellan de tre inriktningarna och mellan olika kurser förekommer i stor utsträckning för att skapa helhet i utbildningen. Att få komma utanför skolan och se kulturevenemang, möta människor i yrkeslivet och även möta publik är viktiga inslag i vår utbildning. Detta innebär gästlärare, projekt och studiebesök av olika slag.

I årskurs tre arbetar ES med en stor produktion, ett projekt där vi samarbetar med andra aktörer både inom och utom skolan.