Individuella val

Estetiska kurser

 • En grundkurs i bild där du får prova på många olika tekniker.

  Valbar: höstterminen

 • Lär dig spela och sjunga i grupp. 

  Valbar: höstterminen

   

 • En kurs med fokus på textiltryck och formgivning.

  Valbar: vårterminen

 • En grundkurs i fotografi där du lär dig att fota och arbeta med dina bilder. 

  Valbar: höstterminen samt valposition 3

 • Vi jobbar med rösten i sång och provar på olika genrer och sångtekniker.

  Valbar: höstterminen

 • Utvecklas inom skådespeleri, scenografi, mask och kostym.

  Valbar: höstterminen

Naturvetenskap,matematik och data

 • Utveckla din förståelse av matematikens begrepp och metoder. 

  Valbar: höstterminen samt valposition 3

 • Fokus på trigometri och funktionslära. 

  Valbar: vårterminen

 • Lär dig mer om bland annat differentialekvationer.

  Valbar: höstterminen och vårterminen

 • Fördjupa dina kunskaper inom naturkunskap.

  Valbar: höstterminen och vårterminen

 • Fördjupa dina kunskaper i programmering.

  Valbar: vårterminen

Kommunikation och språk

 • Utveckla fördjupad kunskap i engelska. 

  Valbar: höstterminen, vårterminen samt valposition 3.

 • Fördjupa dig i skönlitteraturens värld.

  Valbar: höstterminen

 • Testa att lära dig ett språk från grunden. 

  Valbar: vårterminen 

 • Lär dig använda språket på ett varierat sätt. 

  Valbar: vårterminen

 • Bredda ditt språk och kommunicera utvecklat. 

  Valbar: höstterminen

 • Utveckla språket och lär dig mer och kulturen. 

  Valbar: valposition 3.

 • Lär dig skriva och hålla tal inför grupp. 

  Valbar: höstterminen och vårterminen

 • Lär dig skriva olika typer av texter. 

  Valbar: vårterminen

Samhällsvetenskap och humaniora

 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering med inriktning historia/arkeologi

  Valbar: valposition 3.

 • En kurs där du får driva ett UF-företag. 

  Valbar: höstterminen.

 • Lär dig mer om miljö, människors livsvilkor och hållbar utveckling. 

  Valbar: valposition 3.

 • Fördjupar dina kunskaper om historia och hur historia används idag. 

  Valbar: valposition 3.

 • Humanistisk and samhällsvetenskaplig specialisering med fokus på sociologiska förklaringar kring kriminalitet. 

  Valbar: valposition 3. 

 • En kurs som belyser vad kvinnorna gjort genom historien.

  Valbar: vårterminen

 • Lär dig nyttig kunskap om vardagsjuridik. 

  Valbar: vårterminen

 • Fördjupa dina kunskaper i samhällvetenskapliga frågor. 

  Valbar: höstterminen

Beteendevetenskap

 • Lär dig om hur människan fungerar som individ och i grupp. 

  Valbar: höstterminen.

 • Fördjupa din kunskaper inom psykologi. 

  Valbar: höstterminen

 • Fördjupa din kunskaper inom psykologi. 

  Valbar: höstterminen

 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering med inriktning psykologi.

  Valbar: valposition 3.

 • En kurs om hur människor fungerar tillsammans med andra människor. 

  Valbar: Valposition 3.

 • Humanistisk and samhällsvetenskaplig specialisering med fokus på förändringsarbete och socialt entreprenörskap. 

  Valbar: vårterminen 

Idrott – hälsa - friluftsliv