Individuella val

Estetiska kurser

 • En grundkurs i bild där du får prova på många olika tekniker.

 • Lär dig spela och sjunga i grupp. 

   

 • En kurs med fokus på textiltryck och formgivning.

 • En grundkurs i fotografi där du lär dig att fota och arbeta med dina bilder. 

 • Lär dig sjunga efter noter och gehör. 

 • Utvecklas inom skådespeleri, scenografi, mask och kostym.

Naturvetenskap,matematik och data

 • Fördjupa dina kemikunskaper.
 • Utveckla din förståelse av matematikens begrepp och metoder. 

 • Fokus på trigometri och funktionslära. 

 • Lär dig mer om bland annat differentialekvationer.

Kommunikation och språk

 • Utveckla fördjupad kunskap i engelska. 

 • Fördjupa dig i skönlitteraturens värld.

 • Lär dig skriva och hålla tal inför grupp. 

 • Lär dig skriva olika typer av texter. 

Samhällsvetenskap och humaniora

 • Lär dig grunderna i att tänka över frågor utan enkla svar. 

 • Fördjupa dina kunskaper i filosofiska frågor. 

 • Lär dig mer om miljö, människors livsvilkor och hållbar utveckling. 

 • Fördjupar dina kunskaper om historia och hur historia används idag. 

Beteendevetenskap

 • Lär dig om hur människan fungerar som individ och i grupp. 

 • En kurs om hur människor fungerar tillsammans med andra människor. 

Idrott – hälsa - friluftsliv

 • Ger grundläggande kunskaper om människors levnadsvanor och dess påverkan på hälsan.