Ledarskapsprogrammet

Ledarskapsprogrammet tar inte in nya elever på programmet från och med höstterminen 2016.

Ledarskapsprogrammet är ett program som både är högskoleförberedande och ger en yrkesexamen. Ledarskapsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med människor. Kanske funderar du på en framtid inom exempelvis skola, fritid och hälsa eller har tankar om att jobba med entreprenörskap och event.

Gemensamt för alla som väljer programmet är att det ger en bra pedagogisk grund. Du får genom våra programgemensamma kurser t.ex. kunskap om vad du ska tänka på vid kommunikation med andra människor och vad som är viktigt vid både inlärning för dig själv samt vad du ska tänka på när du instruerar andra. En annan sak som ingår är hur den miljö vi lever i påverkar oss samt hälsans vikt för att människan ska må bra och vilja utvecklas. Det är saker som berör oss alla oavsett vad du väljer att jobba med sen.

Inriktning och fördjupningar på Ledarskapsprogrammet


Inriktningar

För att du som elev ska hitta en utbildning som passar dina framtidsplaner har vi två olika inriktningar som du kan välja bland.

Pedagogiskt arbete – ger möjlighet att jobba inom förskoleverksamhet samt lärarförberedande.

Inriktningen rör pedagogisk verksamhet för yngre åldrar. Den ger dig möjlighet att utveckla och träna pedagogiska metoder inom bl.a. musik och skapande.

Fritid/Hälsa – arbete inom friskvårdsverksamheter.

Här ligger fokus på friskvårdsarbete och människans hälsa. Du får bland annat lära dig mer om kost och träning.


Fördjupning
Du erbjuds utöver de programgemensamma kurserna och din valda inriktning också välja fördjupningskurser. Det innebär att du har möjlighet att forma din egen utbildning efter dina önskemål och framtidsplaner. Kanske har du fokus på ett arbete direkt efter gymnasiet eller så vill du kanske läsa så att du blir behörig till vidare studier.

Arbetssätt och redovisningsformer på LS

Vi pedagoger på programmet tror på ett varierande arbetssätt. Ett gott samarbete strävar vi efter och det tror vi är viktigt för att du ska trivas och vilja lära. Dessutom utgår vi ofta från praktiska moment inom programmets kurser. I den mån det går försöker vi också arbeta tillsammans mellan kurserna för att det ska bli ett helhetsperspektiv för dig som elev. Du får vara med och planera, delta och utvärdera projekt där teori varvas med praktik. Ditt arbetsplatsförlagda lärande (APL) är en lärorik del av utbildningen.

APL

Din praktik är en viktig del av din tid hos oss. Här får du möjlighet att skapa kontakter och öva dina färdigheter inför framtiden.

Framtidsmöjligheter

Utbildningen ger en bra förberedelse inför yrken som t.ex. lärare, polis och entreprenör. Den ger också goda förberedelser för att jobba inom turistbranschen eller kanske inom fritids- och hälsoverksamheter. Du kan efter studierna gå direkt ut i arbetslivet eller studera vidare. Du erbjuds nämligen att välja kurser som gör dig behörig till vidare studier.

Efter gymnasiereformen 2011 uppstod osäkerhet om huruvida yrkesprogram kan förbereda för högskoleutbildningar. Det står nu klart att vårt Ledarskapsprogram erbjuder full behörighet till universitet och högskola. Bilden nedan visar möjliga studievägar för den som gått Ledarskapsprogrammet. Klicka här för stor bild.