Om Schoolity

 

På Skvaderns gymnasieskola jobbar vi i Schoolity. Det är ett webbaserat program som har många av skolans funktioner samlade på ett och samma ställe. I Schoolity finns bl.a. schemat, vår lärplattform, administrationsverktyg, studieplaner, kommunikationsvägar, samt närvaro och frånvarohantering. Schoolity har även en app för iOS och Android som vi rekommenderar att man laddar ner.

Elever och personal loggar in i Schoolity via sitt Microsoft-konto. Vårdnadshavare loggar in i Schoolity via sin e-post och sitt lösenord. Innan första inloggningen måste skolan aktivera vårdnadshavarens konto. Behöver du hjälp med Schoolity kan du kontakta rektor Trevor Fisher.

Inloggning för föräldrar

  • När vi har fyllt i uppgifterna vi har fått in kan du gå in på www.schoolity.com .
  • Klicka på Logga in. Välj Nytt lösenord och följ instruktionerna.

Anmälan av frånvaro för elev Förälder eller elev:

Förälder eller elev (som är myndig) kan anmäla frånvaro. Om du som förälder har fler barn på Skvadern, se då till att först välja det barn som du vill anmäla frånvaro på genom att klicka på ditt namn uppe i högra hörnet, klicka på “Mina barn” och sen väljer du barnet i fråga.

  1. Klicka på fliken ”Frånvaro”.
  2. Klicka på ”Anmäl frånvaro” uppe till vänster.
  3. Nu kommer en ruta upp där du ska ange datum, tid och orsak.
    1. Datum: Välj datum för frånvaron. Dagens datum är färdigifyllt. Du kan välja flera dagar i följd.
    2. Tid: Ange tid för frånvaron. Heldag är färdigifyllt. För att anmäla del av dag anger ni den faktiska tiden eleven kommer vara frånvarande från skolan.
  4. Klicka ”SPARA”

Ledighetsansökan

Fyll i önskad ledighet samt din och vårdnadshavares namnteckning i ledighetsansökan som man finner vid receptionen på skolan. Du som elev ansvarar för att blanketten lämnas till de lärare som undervisar då du vill vara ledig, din mentor och rektorn för godkännande. Då allt är godkänt och klart ska blanketten tillbaka till din mentor som registrerar frånvaron i Schoolity .

http://skvadern.nu/uploads/Schoolity.pdf