Programfördjupningskurser

Programfördjupningskurser som kommer att erbjudas på SA

Bild och form 1a1 50
Engelska 7 100
Entreprenörskap 100
Film-och tv-kunskap 100
Filosofi 1 50
Filosofi 2 50
Fotografisk bild 1 100
Geografi 1 100
Geografi 2 100
Historia 2a 100
Historia 2b kultur 100
Historia 3 100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Internationella relationer 100
Journalistik, reklam och information 1 100
Konstarterna och samhället 50
Kultur- och idéhistoria 100
Ledarskap och organisation 100
Matematik 3b 100
Miljö- och energikunskap 100
Moderna språk - Tyska/Franska/Spanska Steg 3/5 100
Naturkunskap 2 100
Politik och hållbar utveckling 100
Psykologi 1 50
Psykologi 2a 50
Psykologi 2b 50
Religionskunskap 2 50
Retorik 100
Rätten och samhället 100
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Samtida kulturuttryck 100
Sociologi 100