Programfördjupningskurser

Programfördjupningskurser som kommer att erbjudas på NA

Biologi 2 100
Datorteknik 1a 100
Engelska 7 100
Entreprenörskap 100
Filosofi 1 50
Filosofi 2 50
Fysik 3 100
Geografi 1 100
Historia 2a 100
Historia 3 100
Kemi 2 100
Kultur- och idéhistoria 100
Litteratur 100
Matematik 4 100
Matematik 5 100
Matematik specialisering  100
Miljö- och energikunskap 100
Moderna språk - Tyska/Franska/Spanska Steg 2/5 100
Naturvetenskaplig spec. - Kriminalteknik(Ke) 100
Naturvetenskaplig spec. - Träningsfysiologi(Bi) 100
Politik och hållbar utveckling 100
Programmering 1 100
Programmering 2 100
Psykologi 1 50
Psykologi 2a 50
Psykologi 2b 50
Religionskunskap 2 50
Retorik 100
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Träningslära 1 100