Studerande

Som elev på Skvadern använder du olika sätt att kommunicera med dina lärare och klasskamrater. Här kan du lätt gå in på FirstClass och Moodle. Eller varför inte läsa på vad elevstyrelsen har för funktion? Om du saknar något på sidan som du tycker att alla elever skulle ha nytta av så kontakta webmaster.